21 den pouti, 9. září 2015, středa

Podklady pro tiskovou konferenci
Zelený šat z konopí ve Zlíně
Stránká Europen Cannabis Tour na FB