41 - 43 den pouti, utery 29.9. - ctvrtek 1.rijna 2015, olomoucka priprava na konferenci Cultiva ve Vidni

Prednaska poutnika a velekneze Evropske konopne cirkve pro konferenci Cultiva dne 2 - 4. rijna 2015 ve Vidni je uvedena v anglictine v sekci Studie a dokumenty na http://www.konopijelek.cz/