Příprava na Štrasburk

96 den pouti, 22. listopadu 2015
Dušan Dvořák, 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Ministerstvo spravedlnosti

Věc: stížnost na opakované nezákonné jednání Krajského státního zastupitelství v Brně s návrhem na kárné řízení

Odůvodnění: Od rou 2009 podává stěžovatel a poškozené právnické osoby trestní oznámení na prostějovské soudce a státní zástupce, kteří svým jednáním způsobili smrt a těžká ublížení na zdraví, která však policie, GIBS, ministerstva, vláda, soudy včetně nejvyššího a ústavního odmítají prošetřit a potrestat pachatele. Viz stanovisko soudního znalce – lékaře MUDr. Radka Matlacha na http://octr-prostejov.blogspot.cz/
Na šestý trestní podnět zde dne 3. 9. 2015 označený pachatel státní zástupce Mgr. Ivo Černík z OSZ Prostějov dne 14. 10. 2015 pod č. j. ZN 1946/2015 opětovně uvedl, že nejde o trestný čin. Dozorující Krajské státní zastupitelství v Brně opětovné dne 12. 11. 2015 č. 1-KZN 1922/2015 – 28 rozhodlo, že věc není potřeba šetřit a zabití a zmrzačení občanů jednáním státních zaměstnanců prý projednal Nejvyšší soud, což je doložitelná nepravda.  Vydávání nepravdivých rozhodnutí ve správním řízení je přestupem, v trestním řízení by mělo být důvodem pro kárně řízení.
V ocanovaných důkazech v internetových odkazech v příloze jsou uvedeny scany daných rozhodnutí.

V Olomouci dne 22. listopadu 2015 

Dušan Dvořák, MMCA

Příloha:

1.    Šesté odmítavé rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Brně ze dne 12. 11. 2015 č. 1-KZN 1922/2015 – 28 (http://krajska-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/ ) týkající se údajného neporušení základních práv a svobod občanů pácháním doložených zločinů proti lidskosti státními zástupci a soudci Okresního státního zastupitelství a Okresního soudu v Prostějově nařizujícího od roku 2009 konfiskace výzkumnické farmy v Ospělově (http://konfiskace.blogspot.com/) přes doložené zločiny, tragédie a škody i soudním znalcem (http://octr-prostejov.blogspot.cz/) V rozhodnutí KSZ Brno ze dne 12. 11. 2015 č. 1-KZN 1922/2015 – 28 je rovněž uvedeno napadané rozhodnutí prostějovského státního zástupce označeného spolu pachatelem uvedených zločinů č. j. ZN 1946/2015 ze dne 14. 10. 2015 vylučujícího opětovně pouhým výrokem, že by spáchal společně se soudci a dalšími státními zástupci zločiny proti lidskosti. KSZ v Brně nepravdivě uvedlo, že se tímto trestním podnětem zabýval Nejvyšší soud, což se nikdy nestalo, viz doložené ústavní stížnosti a stížnosti Soudu. 
2.    Šesté odmítavé rozhodnutí Policie ČR na trestní podnět policii za spáchání zločinů proti lidskosti dle §§ 149 odst. 4 a 401 trestního zákoníku v důsledku již šesté konfiskace výzkumnické farmy konopí v Ospělově od roku 2009 dne 3. 9. 2015 (viz protokoly z domovních prohlídek v letech 2009 – 2015 na http://konfiskace.blogspot.com/), a to rozhodnutím policie ze dne 22. 10. 2015 č. j. KRPM-113600-8/ČJ-2015-140516 posílající poškozené a oběti zločinů vymáhat právo u pachatelů podezřelých z označených zločinů proti lidskosti, viz scan  http://dukazy.blogspot.com/ U všech doložených originálů rozhodnutí je uveden trestní podnět a jeho důkazní materiály.
3.     Šesté odmítavé rozhodnutí Generální inspekce bezpečnostních sborů týkající se trestního podnětu na nadržování k páchání trestné činnosti policií a krytí zločinů policií nevyšetřit výše označený trestní podnět ze dne 30. 10. 2015 č. j. GI-P-1289-7/2015 viz http://ministerstvo-vnitra.blogspot.com/ (prvním scanem odkazu je rozhodnutí centrály Generální inspekce bezpečnostních sborů ze dne 30. 10. 2015 č. j. GI-IF-25-4/2015 dokládající všechna čísla jednací předchozích marných podnětů GIBS od jejího vzniku)