70 den pouti poutník dokončil pátou ústavní stížnost jako dárek republice k jejímu výročí dne 28.října 2015



Pátá ústavní stížnost ve věci práva na léčbu a výzkum konopí


Ústavní soud České republiky
Joštova 8
660 83 Brno 2


Ústavní stížnost
podaná ve veřejném zájmu a žádaná projednat veřejně v naléhavém režimu dle § 39 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu z důvodu ochrany životů, zdraví a dalších garantovaných práv včetně zastavení nelidského zacházení nejen vůči rodině stěžovatele

spojená s návrhem vyloučení soudců a asistentů Ústavního soudu ČR
dle §§ 36 odst. 1 a 37. odst. 1. zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu
podílejících se na rozhodnutích vůči stěžovateli ve věci práva na léčbu a výzkum konopí
č. j. II. ÚS 664/12 (Jiří Nykodým, Pavel Holländer a Dagmar Lastovecká) , IV. ÚS 4859/12 (Michaela Židlicka, Vlasta Formánková a Miloslav Výborný) , II. ÚS 1311/13 (Jiří Nykodým, Stanislav Balík a Dagmar Lastovecká) a II. ÚS 289/14 (Stanislav Balík, Radovan Suchánek a Jiří Zemánek)

návrh na zrušení
usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 5. 2015, č.j. 11 Tdo 181/2015
usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20.5. 2014, č.j. 8 To 198/2014
usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 15. 4. 2014, č.j. 2 Nt 1151/2014
usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 4.5.2012 č.j. 0 Nt 820/2011


spojený s návrhem na zrušení
§§ 283 - 287 a § 289, odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku ve spojení se zruštěním novelizace nařízení vlády č. 455/2009 Sb. nařízením č. 3/2012 Sb.,
·         zrušením § 2, písm. d, § 5, odst. 5, § 15 písm. e), § 24 ods. 1, písm. a), § 24a) a § 24b) a § 29 zákona č. o návykových látkách
·         zrušením zákona č.50/2013 Sb.
·         zrušením vyhlášky MZ ČR č. 221/2013 Sb. a její novelizace vyhláškou č. 236/2015 Sb.

spojený s návrhem
na položení předběžných otázek Soudnímu dvoru EU 
najdete na
www.konopijelek.cz